Az érvényesség illúziója (illusion of validity)

Viselkedéstudomány. Az érvényesség illúziója. Illusion of validity

Az érvényesség illúziója arra utal, hogy hajlamosak vagyunk túlértékelni becsléseink, jóslataink helyességének és teljesülésének valószínűségét.

Ennek hátterében az áll, hogy csökkenteni szeretnénk a világ kiszámíthatatlanságából fakadó feszültségünket. Ha valamilyen mértékben megjósolhatónak tartjuk életünk történéseit, az megnyugtat bennünket.

Természetesen vannak előrelátható események életünkben, melyek közül leginkább saját tetteinkre és azok következményeire van ráhatásunk.

El kell azonban fogadni, hogy találkozunk véletlen és váratlan dolgokkal is, amelyekkel meg kell birkóznunk.

Ha túlzottan bízunk saját „jövőbelátásunkban”, akkor komoly hibákat követhetünk el, hiszen valószínűleg elhanyagoljuk a tényeken alapuló helyzetértékelést.

Nagyon jó, ha van elképzelésünk arról, hogy mi történhet a világban, az üzleti életben és a saját életünkben. Ez elgondolkodtat és felkészít bennünket sok lehetséges eseményre.

Az is rendben van, ha elégedettek vagyunk, amikor előrejelzéseink, jóslataink némelyike beteljesedik és mi megfelelően tudunk reagálni ezekre.

Akkor van baj, ha túlbecsüljük „jövőbelátó” képességünket és ez alapján hozunk meg fontos döntéseket.

Különösen káros lehet ez komoly hatalommal bíró politikusoknál vagy vezető üzletembereknél, kiknek döntései sok ember életére gyakorolnak befolyást.

Figyelnünk kell tehát arra, hogy a kritikus gondolkodás, a körültekintő elemzés, a pontos helyzetértékelés elengedhetetlen minden nagy hatású döntés esetén.

Megosztás