Hogyan gondolkodunk?

A korlátozott racionalitás problémája

Viselkedéstudomány. Korlátozott racionalitás

Elméletileg úgy tudnánk jó döntést hozni, ha szisztematikusan végigmennénk a következő folyamaton:

– feltárjuk az összes lehetséges döntési alternatívát,

– elemezzük minden egyes alternatíva következményeit,

– végül kiválasztjuk azt az alternatívát, amely a számunkra legkedvezőbb következményeket ígéri.

A jó döntéshozatal kulcskérdése, hogy milyen információkkal rendelkezünk az alternatívák következményeire, valamint saját preferenciáinkra vonatkozóan. Az információgyűjtés és elemzés azonban idő-, és ráfordítás igényes tevékenység.

Az emberek nem képesek minden létező alternatívát alaposan megvizsgálni.

Így többnyire korlátozott mennyiségű és bizonytalan minőségű információ alapján a legelső kielégítő alternatívát választják.

Az emberi döntéshozatal tehát korlátozott racionalitáson alapul.

A jól felépített hierarchikus szervezetek ugyanakkor képesek a racionális döntésekhez szükséges információs keretrendszer kialakítására.

Mi a racionális és mi a helyes döntés?

A klasszikus közgazdaságtan értelmében döntéseink során az önérdek érvényesítésével maximalizálni kell saját hasznunkat.

Ezzel szemben az emberek viselkedésében általánosan megfigyelhető az a törekvés, hogy „helyesen cselekedjenek”. Azaz döntéseik során figyelembe vegyék a társadalmi normákat, szabályokat, szerepeket és ezekhez alakítsák viselkedésüket.

Az adakozás és önkéntes munka például nem annyira racionális, mint inkább helyes cselekedet.

Önérdek vagy alkalmazkodás?

Általában megfigyelhető, hogy az emberek számára a társas kapcsolatok fontosak, ezért hajlandók egyéni érdekeiket is némileg háttérbe szorítani, ha erre van szükség.

Érdekes módon nem a saját értékrendünk alapján választunk barátokat, hanem a számunkra kedves emberekhez igazítjuk értékrendünket.

Általában nem azt kedveljük, akiben bízunk, hanem abban bízunk, akit szeretünk.

Az alkalmazkodási ösztön erősebb gyermekkorban, személyes válság vagy krízis esetén.

Nitta, K. (2014, January 24). Decision making. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/decision-making