Saját csoport hatás (in-group bias)

Viselkedéstudomány. Saját csoport hatás. In-group bias

Az emberek a saját csoportjukhoz tartozókat előnyben részesítik a kívülállókkal szemben.

Napjainkban az emberek sok különböző formális és informális csoportban élik az életüket, akkor is, ha ezek némelyikéről nem is vesznek aktívan tudomást. Nagy részben ezek határozzák meg társadalmi identitásukat. Ilyen csoportok például a nemzetek, az oktatási és munkahelyi közösségek, családok, hobbi csoportok stb.

A különböző csoportokhoz való tartozás különböző fontossággal bír az emberek életében.

Azokat a csoportokat szeretjük, melyek hozzájárulnak pozitív énképünk fenntartásához és növelik önértékelésünket. A szoros, egymást támogató közösségeket is nagy becsben tartjuk, mert biztonságot jelentenek és erősebbnek érezzük magunkat általuk.

A csoportok különböző toleranciával kezelik a kívülállókat.

Vannak nyitott, elfogadó csoportok és vannak nagyon zárt, a kívülállókat diszkrimináló csoportok is. Gondoljunk például a jótékonysági szervezetekre, vagy a sport klubok szurkolótáboraira.

Minden csoportra jellemző, hogy a csoport tagjai egymás iránt elkötelezettek, speciális kapcsolati háló köti össze őket. A kívülállókkal összehasonlítva értékesebbnek érzik saját tagjaikat és úgy gondolják rájuk sokkal inkább számíthatnak.

A normális csoportkapcsolatok támogatják az emberek fejlődését, szociális érzékenységét.

A túlzottan zárt csoportok azonban, ahol a csoport tagjai kiváltságokat élveznek, társadalmi igazságtalanságokhoz vezethetnek.

Az kirekesztő szellemiségű vagy extrém csoportok pedig feszültségeket keltenek az emberek között. Hátrányos megkülönböztetéssel sújtják a kívülállókat, előítéletekkel viseltetnek irántuk.

Törekednünk kell arra, hogy tudatosítsuk magunkban és társainkban is a helyes vagy helytelen csoportdinamikai hatásokat, és a társadalmi tolerancia és igazságosság fenntartása mellett élvezzük a különböző csoportokhoz tartozás előnyeit.

Megosztás