Miért nehéz a változás? (Resistance to change)

Viselkedéstudomány. Miért nehéz a változás?

A változástól való félelem mélyen gyökerező emberi tulajdonság, melynek visszatartó ereje függ a személyiségtől, a korábbi tapasztalatoktól és az aktuális élethelyzettől.

Milyen faktorok gátolják a változtatást?

A szokások.

Életmódunk és életritmusunk megváltoztatására minden esetben stressz-forrásként tekintünk, akkor is, ha vannak benne számunkra pozitív elemek.

A kialakult napi rutin kiszámíthatóságot és ezáltal egyfajta biztonságérzetet jelent számunkra ezt hívjuk a Megszokotthoz való ragaszkodásnak.

Az ettől való eltérés külön figyelmet és szervezést igényel, ami plusz energiába kerül. Ennek tartós megváltoztatására külön fel kell készülnünk, ha el akarjuk kerülni az ebből fakadó érzelmi feszültséget.

-Félelem az ismeretlentől.

A bizonytalanságkerülés szintén az emberek alapvető jellemzője.

Minden változás hordoz új és szokatlan elemeket, amelyekre eltérő módon reagálunk. Mivel az új dolgokhoz való alkalmazkodás sokkal több erőfeszítést igényel, mint a megszokott életvitel, az emberek egy része ezt nem szívesen vállalja.

Még abban az esetben is, ha valaki nyitott a változásra és szívesen tesz többet is ennek érdekében, számolni kell azzal, hogy a túl gyors és nagymértékű változás kifáradáshoz vezethet.

Társadalmi szerepünk kérdése

Minden ember számára fontos az a hely és szerep, amelyet a családban, munkahelyen, egyéb társadalmi csoportokban betölt. Amennyiben a változás érinti, vagy befolyással van erre a szerepre, az elgondolkodtat mindenkit.

Természetesen sokkal elkötelezettebbek a változás mellett azok, akiknek a szociális státusza erősödik ennek következtében. Akiket azonban negatívan érint, azok mindent meg fognak tenni ennek akadályozására.

Ez egy rendkívül érzékeny eleme a kérdésnek, mert itt nem elegendő, hogy az egyén képes legyen feldolgozni a változással kapcsolatos problémákat. 

Mivel a társadalmi szerep személyközi és csoportdinamikákban nyilvánul meg, a változással együtt belép a rendszerbe több olyan külső megítéléssel kapcsolatos kérdés, mely nehezen kezelhető az egyén számára.

Következtetések

A változásokra fel kell készülni és fel kell készíteni az érintetteket is a lehető legtöbb információ átadásával.

A változásokat érdemes az egyének által tolerálható ütemezésben implementálni.

A változások könnyebben mennek, ha bevonjuk a folyamatba azokat, akik a nyertesei lesznek, és azok számára is ajánlunk alternatívákat, akiket rosszul érint.

JEGYZET: Megoldás kerülés

Megosztás