Mivel foglalkozik a viselkedéstudományi-,viselkedési közgazdaságtan szakértő?

Az általánosan jellemző emberi szokásokat, motivációkat és döntéshozatali folyamatokat tanulmányozza annak érdekében, hogy megismerje az emberi viselkedés mozgatórugóit.

Nem az egyedi embert vizsgálja, hanem a gazdasági-társadalmi szempontból fontos, tömegesen felismerhető viselkedési mintákat.

A viselkedéstudomány speciális terminológiát alkalmaz az emberi cselekedetek és az ezeket irányító közgazdasági, pszichológiai és szociológiai hatások leírására.

A viselkedési jellemzők (biases and heuristics) a döntési motivációk, a tudatos és ösztönös reakciók és az egyéb „berögződések” megnyilvánulásait mutatják be.

Miben tud segíteni egy viselkedéstudományi szakértő?

A viselkedéstudományi szakértő arra törekszik, hogy pozitív befolyásolási eszközök segítségével tudatosabbá tegye legkülönfélébb emberi döntéseket, választásokat, reakciókat.

Célja, hogy kölcsönösen előnyös együttműködés alakuljon ki az emberek, vállalkozások, intézmények között.

Azonosítja az adott szituációt befolyásoló viselkedési jellemzőket és javaslatot tesz azokra az alternatív módszerekre, amelyekkel valamilyen kívánt változás elérhető.

Például, ha egy cégnek nem megfelelően alakulnak kapcsolatai a dolgozóival vagy az üzleti partnereivel, megvizsgálja, hogy pontosan mely viselkedési jellemzők akadályozzák a folyamatokat és milyen eszközökkel lehet ezek hatását befolyásolni.

Hogyan dolgozik a viselkedéstudományi szakértő?

Független megfigyeléssel, megismeréssel és objektív elemzéssel. Annál célirányosabb és hatékonyabb a működése minél közelebbről látja a szervezet céljait, működését és a különböző kapcsolatrendszerek dinamikáját.

A viselkedéstudomány alapvető eszköze a tesztelés. Minden változtatás bevezetése előtt véletlenszerű összehasonlító tesztekkel ellenőrzi, hogy egy adott befolyásoló tényező milyen viselkedésmódosulást idéz elő.

Ilyenkor nem csak azt tudja megállapítani, hogy mi működik, hanem azt is, hogy mi nem. Ezzel lehetőséget teremt az erőforráspazarlás megakadályozására is.