A viszonzás vágya (reciprocity)

Viselkedéstudomány. A viszonzás vágya

A kölcsönösség fontos jellemzője az emberi viselkedésnek.

A titok az, hogy ha többet akarsz kapni az emberektől, akkor adj nekik többet!

Az emberek alapvető tulajdonsága ugyanis, hogy viszonozni akarják a szívességeket.

E megállapítás ellentmond a klasszikus közgazdaságtan állításának, miszerint az emberek minden esetben kizárólag az önérdekük szerint cselekednek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a személyes önzést felülírja a belső morális igény az igazságosság és a tisztességes eljárás iránt.  

Az Ultimátum-játék azt is bebizonyította, hogy az embereket a pénzszerzésnél is jobban érdekli annak „fair” elosztása.

A kölcsönösséget a méltányosság iránti igényünk vezérli. Úgy tartjuk helyesnek, ha az irántunk megnyilvánuló jóindulatot méltóképpen viszonozzuk.

Ezért a családi, munkahelyi és egyéb közösségek kiegyensúlyozott működésének egyik alappillére a kölcsönösség.

Csak ott lehetséges jó kapcsolatban élni, ahol mindenki a maga képességei és lehetőségei szerint ad a társainak és a csoportnak, és örömmel elfogadja a viszonzásukat.

Az adott és kapott „értékek” általában nem egyformák és nem is kell annak lenniük. Nem egymáshoz méri őket a csoport, hanem a tagok egyéni képességeihez és lehetőségeihez.

Fontos azonban figyelni arra is, hogy csak az őszinte „ajándék” vagy elismerés működik. Ha valami rejtett szándékot éreznek mögötte az emberek, akkor könnyen lehet, hogy „visszafele sül el”.

Szintén érdemes tudni, hogy a kölcsönösség negatív irányban is hat. Ha rosszindulattal közeledünk az emberekhez, illetve ártunk nekik valamilyen módon, azt is viszonozni fogják.

Megosztás