A saját „vakfoltjaink” (Bias blind spots)

Viselkedéstudomány. Saját vakfoltjaink

Az emberek általában nincsenek tisztában azzal, hogy elfogultság, előítélet, egyéb bias-ok és heurisztikák, azaz torzítások befolyásolják gondolkodásukat. Miközben mások esetében tisztán látják ezek hatását, úgy vélik, rájuk ez nem jellemző.

Például emiatt feltételezik azt, hogy míg mások politikai irányultsága elfogultságon alapul, addig az övék tökéletesen racionális alapokon nyugszik.

A gondolkodási torzítások nagyban befolyásolják az emberek életének számtalan aspektusát, ezért fontos ismerni őket.

Szintén nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy bármennyire racionálisnak hisszük saját magunkat, egészen biztosan mi is sok „beépített” hibával gondolkodunk. Érdemes ezeket felderíteni és tudatosítani magunkban.

Példaként gondoljunk arra, amikor egy konfliktus esetén kiállunk valamelyik oldal mellett. Ilyenkor meg vagyunk győződve arról, hogy a mi érvelésünk teljesen ésszerű, a másik oldal viszont egyértelműen részrehajló.

Úgy véljük, hogy a mi véleményünk és döntéseink mindig objektívek, míg másokét mindenféle érzelmi és egyéb befolyásolás irányítja.

Ennek a gondolkodásmódnak azonban súlyos következményei lehetnek mind az üzleti-, mind a magánéletünkben.

Amennyiben csak a saját „objektív” véleményünk alapján ítélünk meg dolgokat és félresöpörjük a többiek (szerintünk) elfogult, téves véleményét, akkor hibás döntéseket hozunk.

Miért nem látjuk, hogy mi sem vagyunk teljesen objektívek?

Önmagunkat inkább a szándékaink és érzéseink alapján ítéljük meg, nem pedig a tetteink alapján. Ebből az következik, hogy ha a szándékaink helyesek, azzal megelégszünk, bármi legyen is a tetteink következménye. „Mi jót akartunk!”

Másokat ezzel szemben a tetteik alapján ítélünk meg és egyáltalán nem érdekel minket a háttérben meghúzódó szándék és érzés. Itt már eleve van egy aszimmetria.

Ehhez még hozzátehetjük, hogy saját gondolatainkat és érzéseinket gyakran értékesebbnek tartjuk, mint másokét, mert azok kívülről sekélyesebbnek tűnnek.

Mit tehetünk a „vakfoltok” csökkentése érdekében?

Az emberekre különböző mértékben igazak a fent leírtak, de mindenkinek érdemes elgondolkodnia azon, hogy milyen tényezők, milyen körülmények között és hogyan befolyásolják őt a véleményalkotásban.

Fogadjuk el, hogy mi sem vagyunk objektívek és derítsük ki, hogy milyen berögződésünk milyen mértékben torzítja számunkra a valóságot. Valószínűleg ezeket nem tudjuk kiiktatni, de ha tudunk róluk, akkor számolunk velük.

Érdemes figyelni arra, hogy magunkat és másokat is igyekezzünk a tettek alapján megítélni, azaz ugyanazokat a sztenderdeket alkalmazzuk.